Odpovede na aktuálne otázky pod taktovkou odborníkov…

Testy akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslami CB655AD, CB656AD, CB701AD a CB729AD.

1
Zmeniť či nezmeniť prax našu každodennú? To je otázka!

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti KRKA Slovensko, s.r.o.

2
Aktuálne otázky pod taktovkou odborníkov

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti KRKA Slovensko, s.r.o.

3
Aktualizované odporúčania pre farmakoterapiu vertebrogénnych ochorení

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti KRKA Slovensko, s.r.o.

4
Nové možnosti redukcie rizík artériovej hypertenzie

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti KRKA Slovensko, s.r.o.

5
Záznam webinára z 23. júna 2020

 

6
Záznam webinára z 2. júna 2020

 

7
Záznam webinára z 23. apríla 2020

 

Partner podujatia

 

krka_logo_info

 

KRKA Slovensko, s.r.o.
Turčianska 2, 821 09 Bratislava
www.krka.biz/sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.