V utorok 2. júna od 17.00 môžete sledovať webinár Hypertenzia a úzkostné poruchy Pozrite si program

Odpovede na aktuálne otázky pod taktovkou odborníkov…

Autodidaktické testy je možné riešiť do 21. novembra 2020.

Testy akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslami CB655AD a CB656AD.

1
Aktualizované odporúčania pre farmakoterapiu vertebrogénnych ochorení

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti KRKA Slovensko, s.r.o.

2
Nové možnosti redukcie rizík artériovej hypertenzie

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti KRKA Slovensko, s.r.o.

3
Záznam webinára z 23. apríla 2020

 

Informácie

 

krka_logo_info

 

KRKA Slovensko, s.r.o.
Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.krka.biz/sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA