V termíne 21. až 23. októbra vysielame „3. kongres SOA a 19. Slovenské obezitologické dni“ Sledujte naživo

Otázky a odpovede u pacientov s koronárnou chorobou srdca a periférnym artériovým ochorením

Autodidaktický test je možné riešiť do 19. júla 2021.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom DB900AD.

1
Autodidaktický test
2
Záznam webinára z 15. decembra 2020
Partner podujatia

 

 

Bayer, spol. s r.o.
Twin City, Blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
www.bayer.com

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.