V utorok 22. júna od 13:00 vysielame webinár „Záchranná zdravotná služba - prvý článok manažmentu pacienta s NCMP“ Sledujte naživo

Akadémia novej inovatívnej liečby

Záznamy z podujatí

1
Biofórum, máj 2020

Odborní garanti

Huorkadoc. MUDr. Martin Huorka, PhD.
Macejovaprof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
2
Inhibícia Janusových kináz v liečbe ulceróznej kolitídy, september 2020

Odborní garanti

ZakuciováMUDr. Mária Zakuciová, PhD.
LietavaMUDr. Peter Lietava, PhD.
Zelinkovádoc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
3
Webinár: Inhibícia Janusových kináz v liečbe ulceróznej kolitídy, október 2020

Odborný garant

Huorkadoc. MUDr. Martin Huorka, PhD.
Partner projektu

Pfizer

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.pfizer.sk

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.