Vo štvrtok 23. septembra od 16:30 vysielame akreditovaný webinár „eKlinická prax pre primárov“ Sledujte naživo

Akadémia novej inovatívnej liečby

Záznamy z podujatí

1
Biofórum, máj 2020

Odborní garanti

Huorkadoc. MUDr. Martin Huorka, PhD.
Macejovaprof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
2
Inhibícia Janusových kináz v liečbe ulceróznej kolitídy, september 2020

Odborní garanti

ZakuciováMUDr. Mária Zakuciová, PhD.
LietavaMUDr. Peter Lietava, PhD.
Zelinkovádoc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
3
Webinár: Inhibícia Janusových kináz v liečbe ulceróznej kolitídy, október 2020

Odborný garant

Huorkadoc. MUDr. Martin Huorka, PhD.
Partner projektu

Pfizer

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.pfizer.sk

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.