Vo štvrtok 29. júna od 11:00 bude prebiehať priamy prenos Virtual Masterclass s AD testom. Program

Polypill – významný krok vpred v liečbe hypertonika s dyslipidémiou

Popis
e-seminára
  do 1.
augusta
  2
abstrakty
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SKSaPA

 

1
Vzdelávací materiál
Hodnotenie

AD test je hodnotený najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (80 - 100% = 2 kredity, 60 - 79% = 1 kredit, 0 - 59% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.