Vo štvrtok 29. júna od 11:00 bude prebiehať priamy prenos Virtual Masterclass s AD testom. Program

Preventívna medicína IV.

 

1
Úvod konferencie
2
Výživa a civilizačné ochorenia I.
3
Psychosomatická medicína, biomedicína
4
Výživa a civilizačné ochorenia II.

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.