Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

Preventívna medicína IV.

 

1
Úvod konferencie
2
Výživa a civilizačné ochorenia I.
3
Psychosomatická medicína, biomedicína
4
Výživa a civilizačné ochorenia II.

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.