Vo štvrtok 23. septembra od 16:30 vysielame akreditovaný webinár „eKlinická prax pre primárov“ Sledujte naživo

PreŽily live

slovenská diskusia k témam z celosvetového podujatia VTE Safety Zone in surgery

1
Záznam s ebulletínom z 10. júna
Partner podujatia

Sanofi

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.sanofi.sk

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.