Nemáme zjazd, máme COVID-19. Čo sa mení v psychiatrii a v medicíne na Slovensku?

1
Záznam webinára z 8. júna 2020

 

Partner podujatia

 

lundbeck_logo

 

LUNDBECK Slovensko s.r.o.
Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
www.lundbeck.com/sk

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA