V termíne 15. a 16. apríla vysielame naživo konferenciu „XII. Hemofilické dni s medzinárodnou účasťou“ Sledujte naživo

Nemáme zjazd, máme COVID-19. Čo sa mení v psychiatrii a v medicíne na Slovensku?

1
Záznam webinára z 8. júna 2020

 

Partner podujatia

 

lundbeck_logo

 

LUNDBECK Slovensko s.r.o.
Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
www.lundbeck.com/sk

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC