Rilmenidín cez prizmu metabolického syndrómu

do 28.
februára
  1
prednáška
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

Obezita trápi nielen dospelých ale jej výskyt narastá aj medzi deťmi. Životný štýl je základným kameňom, na ktorom je možné postaviť všetko ostatné. Obezita, diabetes, ateroskleróza, nealkoholová steatohepatitída majú rovnaký patofyziologický podklad. 20 – 30 % dospelej populácie je postihnutých metabolickým syndrómom. Zvýšená koncentrácia inzulínu v dôsledku obezity a metabolického syndrómu zvyšuje aktivitu sympatikového nervového systému. To má vplyv na srdce, nadobličky, svaly, artériové baroreceptory a tukové tkanivo.

1
Multimediálne prezentácie
2
Abstrakt
3
Autodidaktický test
Informácie

Zentiva, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.zentiva.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.