Živý prenos 10. marca sledovalo 82 lekárov. Ďakujeme za vašu priazeň.

IX. Škola lipidológie a XXVII. Nové trendy v prevencii aterosklerózy

13. – 14. februára 2019 v Bratislave

Editoriál

V posledných dvoch rokoch boli publikované výsledky veľkých randomizovaných multicentrických klinických štúdií, ktoré demonštrovali zaujímavý potenciál nových hypolipidemík a preto neprekvapuje, že s veľkou pravdepodobnosťou sa už v roku 2019 dočkáme inovácie odporúčaní “2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias.“ Táto skutočnosť je neklamným dôkazom, že sa za posledných pár rokov zmenilo mnoho názorov jednak na správny manažment pacientov s dyslipidémiou (najmä jej familiárnych foriem), ale aj názorov na lieky, ktoré znižujú LDL-cholesterol, ktoré si zrejme čím ďalej tým viac, zaslúžia príklon k pomenovaniu – “antiaterosklerotiká“.

Pozrite si záznam vybraných prednášok z tradičných podujatí Slovenskej asociácie aterosklerózy.

1
Vybrané prednášky
Informácie

 
saa-logo

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.