Vo štvrtok 19. septembra môžete od 16:00 sledovať priamy prenos Klinická prax.

IX. Škola lipidológie a XXVII. Nové trendy v prevencii aterosklerózy

13. – 14. februára 2019 v Bratislave

Editoriál

V posledných dvoch rokoch boli publikované výsledky veľkých randomizovaných multicentrických klinických štúdií, ktoré demonštrovali zaujímavý potenciál nových hypolipidemík a preto neprekvapuje, že s veľkou pravdepodobnosťou sa už v roku 2019 dočkáme inovácie odporúčaní “2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias.“ Táto skutočnosť je neklamným dôkazom, že sa za posledných pár rokov zmenilo mnoho názorov jednak na správny manažment pacientov s dyslipidémiou (najmä jej familiárnych foriem), ale aj názorov na lieky, ktoré znižujú LDL-cholesterol, ktoré si zrejme čím ďalej tým viac, zaslúžia príklon k pomenovaniu – “antiaterosklerotiká“.

Pozrite si záznam vybraných prednášok z tradičných podujatí Slovenskej asociácie aterosklerózy.

1
Vybrané prednášky
Informácie

 
saa-logo

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.