Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

SCOREujeme v liečbe hypertenzie s dyslipidémiou

do 1.
augusta 2018
  1
abstrakt
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SKSaPA

 

1
Vzdelávací materiál
Informácie

Servier Slovensko spol. s r.o.
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
www.servier.sk

Hodnotenie

AD test je hodnotený najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (80 - 100% = 2 kredity, 60 - 79% = 1 kredit, 0 - 59% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.