XXXIII. Kongres SHS a Konferencia PSPK SKS

Kongres sa uskutočnil 12. – 14. apríla 2018 v Žiline.

Editoriál

Stretnutia členov Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS a Pracovnej skupiny preventívnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti v Žiline sa už stávajú tradíciou. V tomto meste organizujeme vrcholné podujatie SHS po štvrtýkrát. Tradície sú rovnako potrebné pre život odbornej spoločnosti a prácu lekárov ako nové pohľady, progres a inovácie. Lekári v praxi aj lekári vo výskume by mali mať svoje progresívne pracovné aj odvážne vedecké vízie, pritom stáť dobre ukotvení na základoch klasických medicínskych vedomostí, odborných a etických istôt.

1
Sekcia pozvaných hostí
4
Meranie krvného tlaku - od metodológie po klinickú prax
5
Ako lepšie stratifikovať pacienta s hypertenziou? Sú nám nápomocné zobrazovacie metodiky?
6
Blok České společnosti pro hypertenzi
7
Kam smeruje prevencia KV ochorení? (Odporúčania ESC)
8
4. Memoriál doc. Evy Čižmárovej - Juvenilná hypertenzia
10
Vybrané problémy s hypertonikmi
11
Pohľad na nefarmakologickú liečbu obezity

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták