XXXIII. Kongres SHS a Konferencia PSPK SKS

Kongres sa uskutočnil 12. – 14. apríla 2018 v Žiline.

Editoriál

Stretnutia členov Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS a Pracovnej skupiny preventívnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti v Žiline sa už stávajú tradíciou. V tomto meste organizujeme vrcholné podujatie SHS po štvrtýkrát. Tradície sú rovnako potrebné pre život odbornej spoločnosti a prácu lekárov ako nové pohľady, progres a inovácie. Lekári v praxi aj lekári vo výskume by mali mať svoje progresívne pracovné aj odvážne vedecké vízie, pritom stáť dobre ukotvení na základoch klasických medicínskych vedomostí, odborných a etických istôt.

1
Sekcia pozvaných hostí
4
Meranie krvného tlaku - od metodológie po klinickú prax
5
Ako lepšie stratifikovať pacienta s hypertenziou? Sú nám nápomocné zobrazovacie metodiky?
6
Blok České společnosti pro hypertenzi
7
Kam smeruje prevencia KV ochorení? (Odporúčania ESC)
8
4. Memoriál doc. Evy Čižmárovej - Juvenilná hypertenzia
10
Vybrané problémy s hypertonikmi
11
Pohľad na nefarmakologickú liečbu obezity

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták