XXXIII. Kongres SHS a Konferencia PSPK SKS

Kongres sa uskutočnil 12. – 14. apríla 2018 v Žiline.

Editoriál

Stretnutia členov Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS a Pracovnej skupiny preventívnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti v Žiline sa už stávajú tradíciou. V tomto meste organizujeme vrcholné podujatie SHS po štvrtýkrát. Tradície sú rovnako potrebné pre život odbornej spoločnosti a prácu lekárov ako nové pohľady, progres a inovácie. Lekári v praxi aj lekári vo výskume by mali mať svoje progresívne pracovné aj odvážne vedecké vízie, pritom stáť dobre ukotvení na základoch klasických medicínskych vedomostí, odborných a etických istôt.

1
Sekcia pozvaných hostí
4
Meranie krvného tlaku - od metodológie po klinickú prax
5
Ako lepšie stratifikovať pacienta s hypertenziou? Sú nám nápomocné zobrazovacie metodiky?
6
Blok České společnosti pro hypertenzi
7
Kam smeruje prevencia KV ochorení? (Odporúčania ESC)
8
4. Memoriál doc. Evy Čižmárovej - Juvenilná hypertenzia
10
Vybrané problémy s hypertonikmi
11
Pohľad na nefarmakologickú liečbu obezity

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.