Živý prenos 10. marca sledovalo 82 lekárov. Ďakujeme za vašu priazeň.

XXXIV. Kongres SHS a Konferencia PSPK SKS 2019

Podujatie sa uskutočnilo 4. – 6. apríla v Demänovskej doline.

1
Hypertenzia a pridružené ochorenia – zaujímavé kazuistiky
2
Komplexný pohľad na manažment pacienta s vysokým kardiovaskulárnym rizikom
4
Nedostatočne kontrolovaná hypertenzia a jej závažné komplikácie
5
Program České společnosti pro hypertenzi
6
Hypertenzné urgencie a emergencie
7
Originálne pohľady na stres a KV riziko - ohrozenie pacientov a tiež ich lekárov
8
Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.