XXXIV. Kongres SHS a Konferencia PSPK SKS 2019

Podujatie sa uskutočnilo 4. – 6. apríla v Demänovskej doline.

1
Hypertenzia a pridružené ochorenia – zaujímavé kazuistiky
2
Komplexný pohľad na manažment pacienta s vysokým kardiovaskulárnym rizikom
4
Nedostatočne kontrolovaná hypertenzia a jej závažné komplikácie
5
Program České společnosti pro hypertenzi
6
Hypertenzné urgencie a emergencie
7
Originálne pohľady na stres a KV riziko - ohrozenie pacientov a tiež ich lekárov
8
Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták