Vo štvrtok 6. mája od 16:00 vysielame akreditovaný webinár pre lekárov „eKlinická prax“ Sledujte naživo

Situácie, kedy oceníme dostupnosť antidota pre NOAK v klinickej praxi

Autodidaktický test je možné riešiť do 28. februára 2021.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB719AD.

1
Prednáška s autodidaktickým testom

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti Boehinger Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Partner podujatia

 

Boehinger Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
www.boehringer-ingelheim.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.