V utorok 22. júna od 13:00 vysielame webinár „Záchranná zdravotná služba - prvý článok manažmentu pacienta s NCMP“ Sledujte naživo

Diskusné webináre Slovenskej obezitologickej asociácie

Prinášame vám dvojicu webinárov venovaných problematike obezity a s ňou spojených chorôb. Formát vznikol ako náhrada za z objektívnych dôvodov neuskutočnený 2. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenských obezitologických dní, ktoré sa mali konať koncom októbra v Dolnom Kubíne. Živý prenos sa uskutoční v dňoch 14. októbra a 21. októbra 2020 od 14:30 do 17:00 hod. na stránke www.obezitologickedni2020.sk.

Za riešenie AD testov môžete získať odbornú publikáciu Klinická obezitológia a Diabezita. Odmenu získa jeden z úspešných riešiteľov AD testov – žrebovanie výhercu za prvý AD test sa uskutoční 21. októbra 2020 v priamom prenose. Následne sa to zopakuje aj s druhým AD testom, týždeň po jeho uskutočnení – meno výhercu bude oznámené na stránke www.obezitologickedni2020.sk.

Webinár z 21. októbra

1
Vzdelávací materiál #2
2
Autodidaktické testy #2

Testy sa zobrazujú len prihláseným používateľom podľa vybranej pracovnej pozície.

Webinár zo 14. októbra

2
Autodidaktické testy #1

Testy sa zobrazujú len prihláseným používateľom podľa vybranej pracovnej pozície.

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.