3. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou

Testy sa zobrazujú len prihláseným používateľom podľa vybranej pracovnej pozície.

1
Vzdelávací materiál s autodidaktickým testom
2
Zborník abstraktov
  • Zborník abstraktov

    Recenzenti: MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc. Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.

    ISBN 978-80-99990-02-0
    29 strán /

3
Záznam kongresu
Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC