Vo štvrtok 29. júna od 11:00 bude prebiehať priamy prenos Virtual Masterclass s AD testom. Program

XXI. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou

Editoriál

Kongres bol venovaný 20. výročiu založenia prvého lôžkového a výučbového zariadenia v SR - Kliniky cievnej chirurgie Lekárskej Fakulty SZU a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Bratislave.

2
Sekcia B: Cievne prístupy na hemodialýzu a ich komplikácie
3
Sekcia D: Ochorenia supraaortových tepien
4
Sekcia E: Ochorenia žíl
6
Sekcia G: Ochorenia aorty a jej vetiev

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA