Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

XXI. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou

Editoriál

Kongres bol venovaný 20. výročiu založenia prvého lôžkového a výučbového zariadenia v SR - Kliniky cievnej chirurgie Lekárskej Fakulty SZU a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Bratislave.

2
Sekcia B: Cievne prístupy na hemodialýzu a ich komplikácie
3
Sekcia D: Ochorenia supraaortových tepien
4
Sekcia E: Ochorenia žíl
6
Sekcia G: Ochorenia aorty a jej vetiev

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták