XXII. Slovenský kongres cievnej chirurgie 2018

Kongres sa uskutočnil 5. – 7. apríla 2018 v Hoteli Družba v Jasnej.

Editoriál

Tradičný výročný Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou sa uskutočňuje pravidelne každoročne a plní funkciu predovšetkým pravidelného stretnutia cievnych chirurgov zo Slovenska aj zo zahraničia, spolu s lekármi iných medicínskych odborov, ktorí majú blízko k vaskulárnej problematike.

2
Sekcia B: Obliterujúce a aneuryzmatické ochorenia končatín

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.