Sesterská sekcia, XXXIX. Výročná konferencia SSVPL 2018

Sesterská sekcia prebiehala v sobotu 13. októbra 2018 v Grandhoteli Starý Smokovec.

39. ročník kongresu bol venovaný téme Všeobecné lekárstvo v tieni.

 

3
III. blok odborných prednášok
4
IV. blok odborných prednášok

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.