Sesterská sekcia, XXXIX. Výročná konferencia SSVPL 2018

Sesterská sekcia prebiehala v sobotu 13. októbra 2018 v Grandhoteli Starý Smokovec.

39. ročník kongresu bol venovaný téme Všeobecné lekárstvo v tieni.

 

3
III. blok odborných prednášok
4
IV. blok odborných prednášok

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.