Sesterská sekcia, XXXIX. Výročná konferencia SSVPL 2018

Sesterská sekcia prebiehala v sobotu 13. októbra 2018 v Grandhoteli Starý Smokovec.

39. ročník kongresu bol venovaný téme Všeobecné lekárstvo v tieni.

 

3
III. blok odborných prednášok
4
IV. blok odborných prednášok

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC