XXXIX. Výročná konferencia SSVPL 2018

Konferencia sa uskutočnila 11. – 13. októbra 2018 v Hoteli Bellevue, Horný Smokovec.

39. ročník podujatia bol venovaný téme Všeobecné lekárstvo v tieni.

 

1
Kľúčové posolstvo
2
Vykazovanie výkonov nad rámec kapitácie a ich preplácanie z pohľadu všeobecného lekára v roku 2018 (WS)
3
Téma rezervovaná pre Ministerstvo zdravotníctva SR
4
Najlepšie práce mladých praktikov
6
Blok vyhradený pre NCZI
10
Centrum pre liečbu drogových závislosti: Drogy v súčasnej praxi lekára
11
Nové odporúčania ESH/ESC 2018 pre liečbu artériovej hypertenzie. Užitočné fakty a podnety pre prácu lekára prvého kontaktu.
13
Od dýchavice k pľúcnej hypertenzii
14
Prínos tradičnej čínskej medicíny v ambulancii praktického lekára
16
Najlepšie "atestačné" práce mladých praktikov
17
Očkovanie - zvyšovanie kvality života dospelých. Slovenská vakcinologická a epidemiologická spoločnosť
18
Diabetes Mellitus - Ako ďalej na Slovensku?
19
Farmaceutické aspekty súčasnej terapie. Blok Slovenskej lekárnickej komory

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.