XXXIX. Výročná konferencia SSVPL 2018

Konferencia sa uskutočnila 11. – 13. októbra 2018 v Hoteli Bellevue, Horný Smokovec.

39. ročník podujatia bol venovaný téme Všeobecné lekárstvo v tieni.

 

1
Kľúčové posolstvo
2
Vykazovanie výkonov nad rámec kapitácie a ich preplácanie z pohľadu všeobecného lekára v roku 2018 (WS)
3
Téma rezervovaná pre Ministerstvo zdravotníctva SR
4
Najlepšie práce mladých praktikov
6
Blok vyhradený pre NCZI
10
Centrum pre liečbu drogových závislosti: Drogy v súčasnej praxi lekára
11
Nové odporúčania ESH/ESC 2018 pre liečbu artériovej hypertenzie. Užitočné fakty a podnety pre prácu lekára prvého kontaktu.
13
Od dýchavice k pľúcnej hypertenzii
14
Prínos tradičnej čínskej medicíny v ambulancii praktického lekára
16
Najlepšie "atestačné" práce mladých praktikov
17
Očkovanie - zvyšovanie kvality života dospelých. Slovenská vakcinologická a epidemiologická spoločnosť
18
Diabetes Mellitus - Ako ďalej na Slovensku?
19
Farmaceutické aspekty súčasnej terapie. Blok Slovenskej lekárnickej komory

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták