V utorok 2. júna od 17.00 môžete sledovať webinár Hypertenzia a úzkostné poruchy Pozrite si program

XXXX. Výročná konferencia SSVPL 2019

Autodidaktický test je možné riešiť do 31. októbra 2020.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB584AD.

3
Očkovanie - zvyšovanie kvality života dospelých
4
Prínos tradičnej čínskej medicíny v ambulancii praktického lekára
5
Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu
6
Prednáška prezidenta Holandskej spoločnosti všeobecných praktikov
Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták