XXXX. Výročná konferencia SSVPL 2019

Autodidaktický test je možné riešiť do 31. októbra 2020.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom CB584AD.

3
Očkovanie - zvyšovanie kvality života dospelých
4
Prínos tradičnej čínskej medicíny v ambulancii praktického lekára
5
Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu
6
Prednáška prezidenta Holandskej spoločnosti všeobecných praktikov
Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.