Terapeutické účinky žlčových kyselín

do 1.
marca
  2
prednášky
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

Čo najviac ohrozuje pacientov s nealkoholovou tukovou chorobou pečene? Nie sú to fibróza pečene, alebo hepatocelulárny karcinóm, ale sú to kardiovaskulárne príhody. Pečeň je miestom, kde sa dejú procesy, ktoré súvisia s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Preto je kardiovaskulárny manažment u týchto pacientov veľmi dôležitý. Rozumie sa pod ním stratifikácia rizika a liečba, ktorej súčasťou je aj zmena životného štýlu. Na nealkoholovú tukovú chorobu pečene a nealkoholovú steatohepatitídu a ich prejavy (obezita, inzulínová rezistencia, KV ochorenia) nedisponujeme príliš veľkým množstvom liekov. Preto sa hľadajú ďalšie možnosti ako sú napríklad žlčové kyseliny. Žlčové kyseliny majú regulačnú funkciu a endokrinné pôsobenie. Regulujú metabolické procesy a zápalové deje a zúčastňujú sa na patogenéze nealkoholovej tukovej choroby pečene, obezity, DM a asociovaných ochorení.

1
Multimediálne prezentácie
2
Abstrakt
Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.