Terapeutické účinky žlčových kyselín

do 1.
marca
  2
prednášky
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

Čo najviac ohrozuje pacientov s nealkoholovou tukovou chorobou pečene? Nie sú to fibróza pečene, alebo hepatocelulárny karcinóm, ale sú to kardiovaskulárne príhody. Pečeň je miestom, kde sa dejú procesy, ktoré súvisia s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Preto je kardiovaskulárny manažment u týchto pacientov veľmi dôležitý. Rozumie sa pod ním stratifikácia rizika a liečba, ktorej súčasťou je aj zmena životného štýlu. Na nealkoholovú tukovú chorobu pečene a nealkoholovú steatohepatitídu a ich prejavy (obezita, inzulínová rezistencia, KV ochorenia) nedisponujeme príliš veľkým množstvom liekov. Preto sa hľadajú ďalšie možnosti ako sú napríklad žlčové kyseliny. Žlčové kyseliny majú regulačnú funkciu a endokrinné pôsobenie. Regulujú metabolické procesy a zápalové deje a zúčastňujú sa na patogenéze nealkoholovej tukovej choroby pečene, obezity, DM a asociovaných ochorení.

1
Multimediálne prezentácie
2
Abstrakt
Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták