Multidisciplinárny prístup k antitrombotickej liečbe 2018

Konferencia sa uskutočnila v priestoroch MZ SR v Bratislave 11. októbra 2018 pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. a bola venovaná Svetovému dňu trombózy.

 

1
Trombóza a obličky
2
Trombóza a zápal
3
Špecifické trombózy a perspektívy antitrombotickej liečby

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.