Multidisciplinárny prístup k antitrombotickej liečbe 2018

Konferencia sa uskutočnila v priestoroch MZ SR v Bratislave 11. októbra 2018 pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. a bola venovaná Svetovému dňu trombózy.

 

1
Trombóza a obličky
2
Trombóza a zápal
3
Špecifické trombózy a perspektívy antitrombotickej liečby

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.