Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

XLIII. Lekárnické dni SFS 2017

venované 65. jubileu založenia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

22. – 24. júna 2017 v Košiciach

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.