XXVI. Nové trendy v prevencii aterosklerózy a VIII. Škola lipidológie

7. – 8. febuár 2018, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

1
DYSLIPOPROTEINÉMIE PRI ZRIEDKAVÝCH METABOLICKÝCH OCHORENIACH
3
FAMILIÁRNA HYPERCHOLESTEROLÉMIA
4
PATOGENÉZA ATEROSKLERÓZY–(NE)ZAPADNUTÉ HYPOTÉZY?
5
KTORÉ SYSTÉMY NEOČAKÁVANE OVPLYVŇUJÚ ATEROSKLERÓZU?
6
NOVINKY V PATOGENÉZE ATEROSKLERÓZY

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.