Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

XXVI. Nové trendy v prevencii aterosklerózy a VIII. Škola lipidológie

7. – 8. febuár 2018, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

1
DYSLIPOPROTEINÉMIE PRI ZRIEDKAVÝCH METABOLICKÝCH OCHORENIACH
3
FAMILIÁRNA HYPERCHOLESTEROLÉMIA
4
PATOGENÉZA ATEROSKLERÓZY–(NE)ZAPADNUTÉ HYPOTÉZY?
5
KTORÉ SYSTÉMY NEOČAKÁVANE OVPLYVŇUJÚ ATEROSKLERÓZU?
6
NOVINKY V PATOGENÉZE ATEROSKLERÓZY

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták