Vo štvrtok 19. septembra môžete od 16:00 sledovať priamy prenos Klinická prax.

XXXVIII. Výročná konferencia SSVPL 2017

12. – 14. októbra 2017, Horný Smokovec

1
Prednáška prezidenta Holandskej spoločnosti všeobecných praktikov
2
Nové skúsenosti s delegovanými odbermi
3
Pracovné lekárstvo
4
Posudkové lekárstvo
5
Každodenné problémy praxe
6
Blok Pracovnej skupiny preventívnej kardiológie SKS a Slovenskej ligy „Srdce srdcu“
7
Dermatológia
8
Nové odporúčania v prevencii cievnej mozgovej príhody
9
Reumatológia
10
Správne vykazovanie výkonov v ambulancii všeobecného lekára a zmeny 2017 (WS)
11
Psychiatrický blok: Návykové látky - skríning a ich interakcie v ambulancii praktického lekára
12
Životný štýl a rakovina
13
Preventívna medicína
14
Čínska medicína - najstarší psychosomatický systém na svete
15
Akademické a postgraduálne vzdelávanie vo VPL
16
Endokrinológia
17
Blok Pracovnej skupiny preventívnej kardiológie SKS: Čo vieme a čo nevieme o vplyve fajčenia na srdce a cievy?
18
Originálne vedecké práce praktikov

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.