XXXVIII. Výročná konferencia SSVPL 2017

12. – 14. októbra 2017, Horný Smokovec

1
Prednáška prezidenta Holandskej spoločnosti všeobecných praktikov
2
Nové skúsenosti s delegovanými odbermi
3
Pracovné lekárstvo
4
Posudkové lekárstvo
5
Každodenné problémy praxe
6
Blok Pracovnej skupiny preventívnej kardiológie SKS a Slovenskej ligy „Srdce srdcu“
7
Dermatológia
8
Nové odporúčania v prevencii cievnej mozgovej príhody
9
Reumatológia
10
Správne vykazovanie výkonov v ambulancii všeobecného lekára a zmeny 2017 (WS)
11
Psychiatrický blok: Návykové látky - skríning a ich interakcie v ambulancii praktického lekára
12
Životný štýl a rakovina
13
Preventívna medicína
14
Čínska medicína - najstarší psychosomatický systém na svete
15
Akademické a postgraduálne vzdelávanie vo VPL
16
Endokrinológia
17
Blok Pracovnej skupiny preventívnej kardiológie SKS: Čo vieme a čo nevieme o vplyve fajčenia na srdce a cievy?
18
Originálne vedecké práce praktikov

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC