Vo štvrtok 29. júna od 11:00 bude prebiehať priamy prenos Virtual Masterclass s AD testom. Program

Zmeny životného štýlu a sexuálnych zvyklostí, liečba a prevencia močových infekcií, urolitiázy a chronickej panvovej bolesti

Popis
e-seminára
  do 31.
mája
  1
prednáška
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLeK

Editoriál

Témou prednášky MUDr. I. Bartla z Urologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), pracovisko Ružinov boli zmeny životného štýlu a sexuálnych zvyklostí, liečba a prevencia močových infekcií, urolitiázy a chronickej panvovej bolesti (chronic pelvic pain, CPP).

Informácie

Schwabe Slovakia s.r.o.
29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava
www.schwabe.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (80 - 100% = 2 kredity, 60 - 79,9% = 1 kredit, 0 - 59,9% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.