Vo štvrtok 29. júna od 11:00 bude prebiehať priamy prenos Virtual Masterclass s AD testom. Program

Program Meditrend TV

Sledujte priamy prenos z podujatia Virtual Masterclass  29.júna od 11.00 do 14.00 hod s témou „Manažmentu venózneho tromboembolizmu v ére NOAK“.

prednášajúci :

profesor Giancarlo Agnelli /Taliansko/
profesor Menno Huisman /Holandsko/

Podujatie prebehne formou dvoch odborných prednášok a následnej online diskusie s prednášajúcimi so začiatkami o 11.00, 12.00 a 13.00 hod.

Súčasťou prenosu bude aj online AD test, za ktorý bude možné získať až 2 kredity SLK.

AD test bude spolu so vzdelávacím materiálom dostupný do 24.00 hod .

Odborný garant : doc. MUDr. Juraj MAĎARIČ, PhD., MPH; primár Oddelenia kardiológie a angiológie, NÚSCH

Názov live streamu Dátum začiatku Čas začiatku Pozerať
Virtual Masterclass 29-06-2017 11:00 101:18:49
Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.