Momentálne nie je plánovaný žiadny priamy prenos. Program

Už 5 rokov spolu a to si zaslúži darček…
Darček pre vás!

Za tých 5 rokov sa nás tu zišlo viac ako 6 tisíc. To je pre nás obrovská pocta, ale zároveň aj veľký záväzok. Záväzok neustále sa pre vás zlepšovať a posúvať úroveň elektronického vzdelávania na Slovensku dopredu.

Pravdaže 5. výročie si pýta aj nejaký darček, a tak sme išli do toho. Lebo vy si zaslúžite viac. Za svoju dôveru si zaslúžite nový a lepší Meditrend. Taký, ktorý bude spĺňať náročné technické štandardy dnešnej doby, ktorý bude rýchly a prehľadný, ktorý si budete môcť pozerať aj na mobile alebo tablete, a taký, ktorý pre vás bude zdarma – ako vždy.

Píše sa 1. február 2017 a vy sa nachádzate na novom Meditrende, ktorý je tu len pre vás

Ďakujeme.

PharmDr. Katarína Bilá
Zakladateľka Meditrend.sk

Pozrite si, čo sa na Meditrende zmenilo ❯❯

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.