Skleróza multiplex

1
Záznam webinára zo 17. októbra 2023

Program

Duálna patológia alebo nežiadúci účinok predchádzajúcej liečby?
Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.
 
Pacient s koincidenciou sclerosis multiplex a iného autoimunitného ochorenia – aké sú možnosti liečby?
MUDr. Slavomíra Kováčová, PhD.
 
Zhrnutie podujatia, definovanie dohodnutých konsenzov a take home messages
MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH
 

Partner podujatia

Swixx Biopharma s.r.o.
Eurovea Central 3, Pribinova 10, 811 09 Bratislava
www.swixxbiopharma.com

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC