Chirurgické odbory Zobraziť všetky (7)
Ďalšie odbory Zobraziť všetky (1)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (9)
Internistické odbory Zobraziť všetky (16)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (3)
Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC