Chirurgické odbory Zobraziť všetky (3)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (9)
Internistické odbory Zobraziť všetky (12)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (6)
Onkologické odbory Zobraziť všetky (1)
Pediatrické odbory Zobraziť všetky (1)
Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.