V utorok 10. marca môžete od 16:00 sledovať priamy prenos podujatia Klinická prax o zriedkavých chorobách.


Chirurgické odbory Zobraziť všetky (6)
Ďalšie odbory Zobraziť všetky (1)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (9)
Internistické odbory Zobraziť všetky (18)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (1)
Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.