Vo štvrtok 29. júna od 11:00 bude prebiehať priamy prenos Virtual Masterclass s AD testom. Program

Chirurgické odbory Zobraziť všetky (5)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (10)
Internistické odbory Zobraziť všetky (10)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (3)
Pediatrické odbory Zobraziť všetky (2)
Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC