Chirurgické odbory Zobraziť všetky (5)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (9)
Internistické odbory Zobraziť všetky (22)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (3)
Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták