V termíne 21. až 23. októbra vysielame „3. kongres SOA a 19. Slovenské obezitologické dni“ Sledujte naživo

Vybrané projekty
Chirurgické odbory Zobraziť všetky (2)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (5)
Internistické odbory Zobraziť všetky (24)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (6)
Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.