Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

Chirurgické odbory Zobraziť všetky (5)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (9)
Internistické odbory Zobraziť všetky (9)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (4)
Pediatrické odbory Zobraziť všetky (1)
Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC