Dnes od 16:00 vysielame naživo 10. jubilejný webinár „eKlinická prax“ Sledujte naživo


Chirurgické odbory Zobraziť všetky (2)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (6)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (3)
Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.