Vo štvrtok 19. septembra môžete od 16:00 sledovať priamy prenos Klinická prax.


Chirurgické odbory Zobraziť všetky (7)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (13)
Internistické odbory Zobraziť všetky (21)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (3)
Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.