Živý prenos 10. marca sledovalo 82 lekárov. Ďakujeme za vašu priazeň.


Chirurgické odbory Zobraziť všetky (6)
Ďalšie odbory Zobraziť všetky (1)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (8)
Internistické odbory Zobraziť všetky (18)
Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.