Chirurgické odbory Zobraziť všetky (7)
Ďalšie odbory Zobraziť všetky (1)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (12)
Internistické odbory Zobraziť všetky (20)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (3)
Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.