Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

Chirurgické odbory Zobraziť všetky (4)
Gynekológia a pôrodníctvo Zobraziť všetky (1)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (13)
Internistické odbory Zobraziť všetky (14)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (5)
Pediatrické odbory Zobraziť všetky (2)
Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA