Vybrané projektyChirurgické odbory Zobraziť všetky (2)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (10)
Internistické odbory Zobraziť všetky (33)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (5)
Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.