Chirurgické odbory Zobraziť všetky (6)
Gynekológia a pôrodníctvo Zobraziť všetky (1)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (12)
Internistické odbory Zobraziť všetky (15)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (3)
Pediatrické odbory Zobraziť všetky (3)
Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA