Chirurgické odbory Zobraziť všetky (4)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (7)
Internistické odbory Zobraziť všetky (13)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (4)
Onkologické odbory Zobraziť všetky (1)
Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.