Diagnostické fórum

Diagnostické fórum (online dištančné/interaktívne vzdelávanie pre uzavretú skupinu lekárov). Bude prinášať štandardné ale aj zriedkavé diagnostické postupy rôznych ochorení. Platforma je určená lekárom zvolených špecializácií zaujímajúcich sa o danú problematiku.

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.