Kontakt

V prípade, že sme Vás oslovili a máte záujem o naše služby, určite nás navštívte, alebo nás kontaktujte. Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky.

Fakturačné údaje

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 366 568 87
IČ DPH: SK2022217758

Telefón: +421 2 6446 1555
E-mail: info@meditrend.sk

Bankové spojenie

Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4302 7021
SWIFT: TATRSKBX

Vydavateľstvo

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika

FARMI-PROFI

ISSN 1339-5939

Periodicita:
štvrť ročná

Redaktor:
MUDr. Dávid Martinický, PhD.
(ProCare Central, Bratislava)

Napíšte nám

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC