To najzaujímavejšie zo 42. kongresu Slovenskej nefrologickej spoločnosti

Novinka: e-book zo 42. kongresu Slovenskej nefrologickej spoločnosti predstavuje unikátnu formu ako obsiahnuť veľké množstvo informácií na jednom mieste. Prehľadné spracovanie ponúka kľúčové poznatky z ostatného kongresu (október 2021).

1
e-book s abstraktmi prednášok
Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC