To najzaujímavejšie zo 42. kongresu Slovenskej nefrologickej spoločnosti

Novinka: e-book zo 42. kongresu Slovenskej nefrologickej spoločnosti predstavuje unikátnu formu ako obsiahnuť veľké množstvo informácií na jednom mieste. Prehľadné spracovanie ponúka kľúčové poznatky z ostatného kongresu (október 2021).

1
e-book s abstraktmi prednášok
Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.