Ako môže sestra v každodennej praxi prispieť k manažmentu bežných aj menej bežných ochorení?

Akreditovaný webinár pre sestry bol naživo odvysielaný 6. júna 2024 zo štúdia spoločnosti FARMI – PROFI.

Autodidaktický test je možné riešiť do 31. decembra 2024.

Test akreditovala SKSaPA pod číslom 2024AHSV0015.

1
Autodidaktický test pre sestry

Test akreditovala SKSaPA

2
Záznam webinára zo 6. júna 2024
Partner podujatia

Pfizer

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.pfizer.sk

Hodnotenie

2 kredity (91 - 100% úspešnosť)
1 kredit (80 - 90%)
0 kreditov (0 - 79%)

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC