Ako zlepšiť komunikáciu lekár – pacient. Fenotypy pacientov z pohľadu lekára manažujúceho KV ochorenia a postoj psychiatra.

Odborné sympózium podporené spoločnosťou SERVIER bolo súčasťou XXXVII. Kongresu Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, ktorý sa uskutočnil 31. marca – 2. apríla 2022 v Bratislave.

1
Multimediálne prezentácie
Partner podujatia

Servier Slovensko

Servier Slovensko spol. s r.o.
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
www.servier.sk

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.