eKlinická prax

Odborné podujatie pre lekárov Klinická prax už zavítalo do viac než 20 miest na Slovensku. Prostredníctvom našich telemostov dokážeme ročne osloviť viac než 4 000 lekárov rôznych špecializácií. Pre vás, ktorí uprednostňujete sledovanie podujatia v reálnom čase v pohodlí domova alebo kdekoľvek inde, sme za podpory spoločnosti Sanofi pripravili projekt eKlinická prax. Tiež sa môžete zapojiť do diskusie, alebo hlasovania k prednáškam prostredníctvom priameho prenosu.

Podujatia si môžete opätovne pozrieť aj neskôr s odstupom času zo záznamu.

Záznamy z podujatí

1
Sympózium: Aktuálna koncepcia manažmentu artériovej hypertenzie, 5. apríl 2019
2
Klinická prax bez bolesti, 16. apríla 2019

Súčasťou prednášky Je na manažment bolesti hlavy potrebný neurológ? bude akreditovaný AD test od 1. júna 2019.

3
Klinická prax v pediatrii, 27. marca 2019
4
Klinická prax okolo nás, 14. marca 2019

Súčasťou prednášky Poruchy správania u seniorov je akreditovaný AD test do 31. októbra 2019, ktorý nájdete tu.

5
Výber záznamov z prednášok na podujatiach Klinická prax 2018

Súčasťou prednášky Liečba bolesti so zameraním na účinnú látku metamizol je akreditovaný AD test do 9. júna 2019, ktorý nájdete tu.

Súčasťou prednášky Čo by mal vedieť všeobecný praktický lekár o PCSK9 inhibítore – alirokumabe? je akreditovaný AD test do 31. mája 2019, ktorý nájdete tu.

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC