eKlinická prax

Odborné podujatie pre lekárov Klinická prax už zavítalo do viac než 20 miest na Slovensku. Prostredníctvom našich telemostov dokážeme ročne osloviť viac než 4 000 lekárov rôznych špecializácií. Pre vás, ktorí uprednostňujete sledovanie podujatia v reálnom čase v pohodlí domova alebo kdekoľvek inde, sme za podpory spoločnosti Sanofi pripravili projekt eKlinická prax. Tiež sa môžete zapojiť do diskusie, alebo hlasovania k prednáškam prostredníctvom priameho prenosu.

Podujatia si môžete opätovne pozrieť aj neskôr s odstupom času zo záznamu.

1
Plánované priame prenosy

Záznamy z podujatí

1
Výber záznamov z prednášok na podujatiach Klinická prax 2018

Súčasťou prednášky Liečba bolesti so zameraním na účinnú látku metamizol je akreditovaný AD test do 9. júna 2019, ktorý nájdete tu.

Súčasťou prednášky Čo by mal vedieť všeobecný praktický lekár o PCSK9 inhibítore – alirokumabe? je akreditovaný AD test do 31. mája 2019, ktorý nájdete tu.

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC