eKlinická prax

Odborné podujatie pre lekárov Klinická prax už zavítalo do viac než 20 miest na Slovensku. Prostredníctvom našich telemostov dokážeme ročne osloviť viac než 4 000 lekárov rôznych špecializácií. Pre vás, ktorí uprednostňujete sledovanie podujatia v reálnom čase v pohodlí domova alebo kdekoľvek inde, sme za podpory spoločnosti Sanofi pripravili projekt eKlinická prax. Tiež sa môžete zapojiť do diskusie, alebo hlasovania k prednáškam prostredníctvom priameho prenosu.

Podujatia si môžete opätovne pozrieť aj neskôr s odstupom času zo záznamu.

E-spravodajstvo

1
E-spravodajstvo zo 40. výročnej konferencie SSVPL

 

Priestor vytvorený pre e-spravodajstvo zo 40. výročnej konferencie SSVPL v termíne konania 10. – 12. októbra 2019. Obsah tvoria rozhovory s opinion lídrami. Moderátorkou spravodajstva je MUDr. Jana Bendová, PhD.

10. októbra: MUDr. Eva Hudobová, Ing. Peter Blaškovitš – generálny riaditeľ NCZ, MUDr. Adriana Šimková, PhD. – hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH., MUDr. Peter Makara, MPH – prezident SSVPL

11. októbra: Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, PhD., FESC – prezidentka SHS, Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

Keynote speaker: Prof. Christos Lionis, MD, PhD., FRCG, FWONCA, FECS

Partnerom spravodajstva je produkt Novalgin

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Materiál je určený pre odbornú verejnosť. Kód materiálu: SACS.MEM.19.09.0525. Dátum prípravy materiálu: September 2019. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: sanofi-aventis Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava. Aktuálny súhrn charakteristických vlastností lieku nájdete tu.

Záznamy z podujatí

1
Klinická prax, 18. a 19. september 2019

Súčasťou prednášky Očkovanie proti chrípke – zvyšovanie kvality života je akreditovaný AD test do 9. apríla 2020, ktorý nájdete tu.

Súčasťou prednášky Kompetencie všeobecných lekárov pod lupou je akreditovaný AD test do 31. októbra 2019, ktorý nájdete tu.

2
2018 ESC/ESH Odporúčania pre manažment artériovej hypertenzie
3
Dedičné metabolické ochorenie nie je LEN diagnózou detského veku
4
Sympózium: Aktuálna koncepcia manažmentu artériovej hypertenzie, 5. apríl 2019
5
Klinická prax bez bolesti, 16. apríla 2019

Súčasťou prednášky Je na manažment bolesti hlavy potrebný neurológ? je akreditovaný AD test do 30. novembra 2019, ktorý nájdete tu.

6
Klinická prax v pediatrii, 27. marca 2019
7
Klinická prax okolo nás, 14. marca 2019

Súčasťou prednášky Poruchy správania u seniorov je akreditovaný AD test do 31. októbra 2019, ktorý nájdete tu.

8
Výber záznamov z prednášok na podujatiach Klinická prax 2018
Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.