Komplexný manažment pacienta s dyslipidémiou u všeobecného lekára

Akreditovaný webinár pre lekárov, lekárnikov a sestry bol naživo odvysielaný 24. januára 2023 zo štúdia spoločnosti FARMI – PROFI.

AD testy sa zobrazujú len prihláseným používateľom v závislosti od zvolenej pracovnej pozície.

1
Autodidaktický test pre lekárov

Test akreditovala ARS CME

2
Autodidaktický test pre sestry

Test akreditovala SKSaPA

3
Autodidaktický test pre farmaceutov

Test akreditovala SLeK

4
Záznam webinára
Partner podujatia

KRKA Slovensko, s.r.o.
Turčianska 2, 821 09 Bratislava
www.krka.biz/sk

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA