Komplexný manažment pacienta s dyslipidémiou u všeobecného lekára

Akreditovaný webinár pre lekárov, lekárnikov a sestry bol naživo odvysielaný 24. januára 2023 zo štúdia spoločnosti FARMI – PROFI.

AD testy sa zobrazujú len prihláseným používateľom v závislosti od zvolenej pracovnej pozície.

1
Autodidaktický test pre lekárov

Test akreditovala ARS CME

2
Autodidaktický test pre sestry

Test akreditovala SKSaPA

3
Autodidaktický test pre farmaceutov

Test akreditovala SLeK

4
Záznam webinára
Partner podujatia

KRKA Slovensko, s.r.o.
Turčianska 2, 821 09 Bratislava
www.krka.biz/sk

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.