Manažment akútnej liečby migrény

Akreditovaný webinár pre farmaceutov bol naživo odvysielaný 28. novembra 2023 zo štúdia spoločnosti FARMI – PROFI.

Autodidaktický test je možné riešiť do 5. februára 2024.

Test akreditovala SLeK pod číslom 2023203A.

1
Autodidaktický test pre farmaceutov

Test akreditovala SLeK

2
Záznam webinára z 28. novembra 2023
Partner podujatia

Pfizer

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.pfizer.sk

Hodnotenie

2 kredity (91 - 100% úspešnosť)
1 kredit (80 - 90%)
0 kreditov (0 - 79%)

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.