Multidisciplinárny pohľad na diagnostiku a manažment migrény

Autodidaktický test je možné riešiť do 31. januára 2024.

Test akreditovala ARS CME pod číslom DC479AD.

1
Autodidaktický test

AD testy sa zobrazujú len prihláseným používateľom v závislosti od zvolenej pracovnej pozície.

2
Záznam webinára
Partner podujatia

Pfizer

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.pfizer.sk

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA