Novinky v manažmente pacienta s dyslipidémiou. Aktuálne odporúčania a liečba.

Akreditovaný webinár pre lekárov bol naživo odvysielaný 2. februára 2023 zo štúdia spoločnosti FARMI – PROFI.

1
Záznam webinára
Partner podujatia

Zentiva, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.zentiva.sk

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA