Pneumo Update 2022 o čom sa diskutovalo na kongrese

Akreditovaný webinár pre lekárov bol naživo odvysielaný 14. júna 2022.

1
Multimediálne prezentácie
2
Záznam s ebulletinom webinára zo 14. júna
Partner podujatia

 

Boehinger Ingelheim

 

Boehinger Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Landererova 12, 811 09 Bratislava
www.boehringer-ingelheim.sk

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.