Praktické novinky v rámci prevencie a liečby venóznej tromboembolickej choroby, sideropenickej anémie a jej efektívneho manažmentu intravenóznou formou železa

Akreditovaný webinár pre lekárov bol naživo odvysielaný 1. februára 2023 zo štúdia spoločnosti FARMI – PROFI.

1
Záznam webinára
Partner podujatia

Swixx Biopharma s.r.o.
Eurovea Central 3, Pribinova 10, 811 09 Bratislava
www.swixxbiopharma.com

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.