Praktické novinky v rámci prevencie a liečby venóznej tromboembolickej choroby, sideropenickej anémie a jej efektívneho manažmentu intravenóznou formou železa

Akreditovaný webinár pre lekárov bol naživo odvysielaný 1. februára 2023 zo štúdia spoločnosti FARMI – PROFI.

1
Záznam webinára
Partner podujatia

Swixx Biopharma s.r.o.
Eurovea Central 3, Pribinova 10, 811 09 Bratislava
www.swixxbiopharma.com

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC