RAAS inhibítory v liečbe hypertenzie. Liečime rozumom alebo srdcom?

Odborné sympózium podporené spoločnosťou SANDOZ bolo súčasťou XXXVIII. Kongresu Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, ktorý sa uskutočnil 13. – 15. apríla 2023 na Táloch.

1
Záznam sympózia
Sympózium podporila spoločnosť

Servier Slovensko

Sandoz Slovensko
Žižkova 22B, 811 02 Bratislava
www.sandoz.sk

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.