RAAS inhibítory v liečbe hypertenzie. Liečime rozumom alebo srdcom?

Odborné sympózium podporené spoločnosťou SANDOZ bolo súčasťou XXXVIII. Kongresu Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, ktorý sa uskutočnil 13. – 15. apríla 2023 na Táloch.

1
Záznam sympózia
Sympózium podporila spoločnosť

Servier Slovensko

Sandoz Slovensko
Žižkova 22B, 811 02 Bratislava
www.sandoz.sk

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.