Komplexný manažment slovenského hypertonika naraz – včas – spolu

Odborné sympózium podporené spoločnosťou SERVIER bolo súčasťou XXXVIII. Kongresu Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, ktorý sa uskutočnil 13. – 15. apríla 2023 na Táloch.

1
Záznam sympózia
Sympózium podporila spoločnosť

Servier Slovensko

SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.
Bottova 2A, 811 09 Bratislava
www.servier.sk

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA