XXXIII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

Kongres sa uskutočnil 31. marca – 2. apríla 2022 v Bratislave.

Štvrtok, 31. marec 2022

1
COVID-19 ešte sa nás týka, chronické komplikácie COVID-19 a jeho vplyv nielen na KVO
2
Blok Slovenskej internistickej spoločnosti
3
Blok opinion leadrov

Piatok, 1. apríl 2022

1
Blok České společnosti pro hypertenzi

Sobota, 2. apríl 2022

1
Artériová hypertenzia v kazuistikách
Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC