Vo štvrtok 28. septembra od 16:00 vysielame webinár pre lekárov „Kyselina bempedoová – čo prinesie nové v manažmente ...“ Sledujte naživo

Telemedicína z pohľadu právnika a praktika

Pandémia ochorenia Covid-19 výrazne ovplyvnila poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Už od začiatku prísnych protiepidemických opatrení bolo nevyhnutné obmedziť pohyb pacientov v čakárni aj v ambulancii. Našťastie vďaka dostupnosti nových technológií môžeme byť v spojení s našimi pacientmi aj na diaľku. Vďaka telemedicíne vieme vyšetriť, poradiť a aj liečiť.

1
Záznam s ebulletínom z 26. apríla
Partner podujatia

Sanofi

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.sanofi.sk

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.