Telemedicína z pohľadu právnika a praktika

Pandémia ochorenia Covid-19 výrazne ovplyvnila poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Už od začiatku prísnych protiepidemických opatrení bolo nevyhnutné obmedziť pohyb pacientov v čakárni aj v ambulancii. Našťastie vďaka dostupnosti nových technológií môžeme byť v spojení s našimi pacientmi aj na diaľku. Vďaka telemedicíne vieme vyšetriť, poradiť a aj liečiť.

1
Záznam s ebulletínom z 26. apríla
Partner podujatia

Sanofi

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.sanofi.sk

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.