Manažment akútnej liečby migrény

Akreditovaný webinár pre farmaceutov bol naživo odvysielaný 28. novembra 2023 zo štúdia spoločnosti FARMI – PROFI.

Autodidaktický test je možné riešiť do 5. februára 2024.

Test akreditovala SLeK pod číslom 2023203A.

1
Autodidaktický test pre farmaceutov

Test akreditovala SLeK

2
Záznam webinára z 28. novembra 2023
Partner podujatia

Pfizer

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.pfizer.sk

Hodnotenie

2 kredity (91 - 100% úspešnosť)
1 kredit (80 - 90%)
0 kreditov (0 - 79%)

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC