Periférna neuropatia a deficit vitamínov skupiny B

Akreditovaný webinár pre lekárov, lekárnikov a sestry bol naživo odvysielaný 19. júna 2023 zo štúdia spoločnosti FARMI – PROFI.

1
Vzdelávací materiál
2
Záznam webinára
3
Autodidaktický test

AD testy sa zobrazujú len prihláseným používateľom v závislosti od zvolenej pracovnej pozície.

Partner podujatia

Procter & Gamble

Procter & Gamble, spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.pg-personal-healthcare.com

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA