Pneumo Update 2022 o čom sa diskutovalo na kongrese

Akreditovaný webinár pre lekárov bol naživo odvysielaný 14. júna 2022.

1
Multimediálne prezentácie
2
Záznam s ebulletinom webinára zo 14. júna
Partner podujatia

 

Boehinger Ingelheim

 

Boehinger Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Landererova 12, 811 09 Bratislava
www.boehringer-ingelheim.sk

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA