Pneumo Update 2022 o čom sa diskutovalo na kongrese

Akreditovaný webinár pre lekárov bol naživo odvysielaný 14. júna 2022.

1
Multimediálne prezentácie
2
Záznam s ebulletinom webinára zo 14. júna
Partner podujatia

 

Boehinger Ingelheim

 

Boehinger Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Landererova 12, 811 09 Bratislava
www.boehringer-ingelheim.sk

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA