B12bezihly

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

Pripravili sme pre vás celoročný vzdelávací multidigitálny projekt o vitamíne B12 na stránke www.b12bezihly.sk. Vitamín B12 patrí do skupiny vitamínov rozpustných vo vode, ktorý je nevyhnutný pre život človeka. Projekt obohatí naše vedomosti o vitamíne B12 a zároveň prinesie nové poznatky o dôsledkoch jeho deficitu v ľudskom organizme.

Na stránke projektu nájdete informácie, videorozhovory s prednáškami, podcasty a kreditované AD testy, ktoré budú zverejňované postupne.

1
Projekt B12bezihly.sk
2
AD test: Vitamín B12 – význam a prejavy jeho nedostatku

Test akreditovala ARS CME

Partner projektu

Wörwag Pharma Slovensko s.r.o
Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava
www.woerwagpharma.sk

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA